Kvalita a Ekologie

Kvalita a ekologie je klíčových faktorem úspěchu naší firmy

Co děláme

Kvalita, ekologie a enviromentální politika

Decoleta a její vztah k životnímu prostředí

Na životním prostředí nám záleží. Proto i když jsme strojní společnost, na naše podnikání se díváme i z pohledu ekologie. Nejvíce patrné je to při výběru nových technologií a také v tom, jak smýšlíme a přemýšlíme nad některými částmi výrobního procesu. DECOLETA má mimo jiné zaveden environmentální systém podle ISO 14001:2004.

Pokud třeba vybíráme nové technologie, zajímá nás, jaká je jejich energetická náročnost. U některých používaných technologií jsme zase maximálně šetrní vůči životnímu prostředí. Například při čištění a odmašťování hotových dílců používáme technologii ROLL a DÜRR, která vypouští nulové emise do ovzduší.

Systém řízení jakosti

Jsme pyšní na to, že se kvalitou jen neoháníme, ale opravdu ji žijeme. Pro společnost DECOLETA není kvalita jen vypuštěná fráze. Je to každodenní život, který zahrnuje nejen dobře vybudovaný systém řízení jakosti, ale i moderní, dobře vybavené a udržované stroje. Patří sem také, rozsáhlé vybavení kvalitní měřicí technikou, používání spolehlivých materiálů, a co především, tak odborně zdatnízapálení zaměstnanci.

SPC a zpětná sledovatelnost až po materiál jsou samozřejmostí, bez problémů zvládáme požadavky automobilového průmyslu.

Naše certifikáty systému jakosti:
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016

Ekologie

V Decoletě myslíme ekologicky, a to znamená že:

  • všechny činnosti děláme ekologickým způsobem a aplikujeme systém environmentálního řízení dle ISO 14001
  • trvale zlepšujeme environmentální řízení
  • rozvíjíme technologické procesy se zřetelem na spotřebu energií a efektivitu zdrojů
  • recyklujeme látky, které při výrobě používáme
  • školíme zaměstnance

Enviromentálí politika

Decoleta, a.s se zavazuje k ochraně a tvorbě životního prostředí ve své provozovně a k zabezpečení zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců v pracovním procesu. Decoleta a.s., přijímá odpovědnost za dopady činnosti na životní prostředí.

Vedení podniku společně s jeho zaměstnanci deklarují snahu plnit následující cíle:
  • Dodržovat všechny zákonné předpisy k ochraně životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a k zajištění čistšího a bezpečnějšího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance
  • Udržovat, rozvíjet a soustavně zlepšovat systém environmentálního managementu
  • Respektovat hospodárnost a ekonomickou únosnost uskutečňovaných environmentálních programů v rámci zachování udržitelného rozvoje
  • Snižovat objem odpadů a spotřebu zdrojů (materiálu, paliv a energie), prosazovat obnovování těchto zdrojů a recyklaci odpadů tam, kde je to možné
  • Minimalizovat užívání nebezpečných látek a přípravků a tam, kde je to možné, nahrazovat je látkami, které nemají nebezpečné vlastnosti
  • Rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí
  • Využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v problematice životního prostředí
  • Rozvíjet spolupráci s místními úřady, komunitami v místě působení firmy a dalšími zainteresovanými stranami
  • Uplatňovat ekologická kriteria při výběru dodavatelů výrobků, služeb a při uzavírání obchodních vztahů
  • Soustavně hodnotit vlivy všech činností podniku na životní prostředí

POPTÁVKA NA VÝROBU DÍLŮ. KONTAKTUJTE NÁS V PŘÍPADĚ DOTAZU.

Fakturační adresa
Decoleta, a.s.
Nový Svět 89/4, Hradčany, 118 00 Praha 1

Adresa
Decoleta, a.s.
Hruškové Dvory 58, 586 01 Jihlava

Kontaktujte nás
E-mail: turning@decoleta.cz
Telefon: +420 567 113 321