Uvedli jsme do provozu kamerový měřící systém Vici Vision.