14. dubna 2007 byla zprovozněna samostatná webová doména firmy Decoleta, a.s.