Společnost Decoleta a.s. provozuje od srpna 2014 nový stroj MANURHIN K´MX 532 TRENDs řídicím systémem Fanuc.
K rozšíření řady našich přístrojů došlo především s ohledem na posílení výrobní kapacity a potřeby pokrytí požadavků
zákazníků. Došlo tak k významnému posílení strojní kapacity v oblasti větších průměrů obrábění a to do průměru 32 mm.