Společnost Decoleta a.s. zakoupila v září letošního roku do školicího střediska soustružnický automat pro podélné soustružení 
STAR SR- 20J s řízením Fanuc. Přístroj byl v říjnu zprovozněn dodavatelem a v současné době slouží k výrobě vzorků, ověřování technologií a k zaškolování nových pracovníků.