Společnost Decoleta a.s. provozuje od ledna 2015 nový montážní automat. K rozšíření došlo především s ohledem na posílení výrobní kapacity a potřeby pokrytí požadavků zákazníků.