Společnost Decoleta a.s. používá software GibbsCAM pro programování dlouhotočných automatů.