Naše společnost realizuje projekt „Vybudování školicího střediska“ financovaný z operačního programu Podnikání a inovace, Školicí střediska. Součástí nově budovaného školicího střediska budou kromě standardních výukových místností i tréninková pracoviště, která budou sloužit k praktické výuce pracovníků. Cílem tohoto projektu je vytvoření kvalitního zázemí pro realizace systematického procesu rozvoje lidských zdrojů, zkvalitnění úrovně znalostí a dovedností, včetně motivace zaměstnanců naší firmy.