Byla zahájena výstavba areálu naší společnosti včetně školícího střediska pro stálé zlepšování kvalit naší společnosti. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2012. V této souvyslosti byla změněna adresa sídla firmy.